PACJENCI

Zakres konsultacji:

  • pacjenci po zawale serca
  • ze stabilną chorobą wieńcową
  • niewydolnością serca
  • zaburzeniami rytmu
  • wadami serca
  • zaburzeniami lipidowymi
  • nadciśnieniem tętniczym,
  • choroby towarzyszące jak cukrzyca i niewydolność nerek
  • konsultacje pacjentów do koronarografii, operacji kardiologicznych i niekardiologicznych
  • konsultacje do implantacji stymulatorów w tym resynchronizujacych CRT, ablacji, leczenia przeciwkrzepliwego